Er hjälpande hand i vardagen

Ni berättar, vi lyssnar- tillsammans gör vi skillnad!


På FRÄMJA specialpedagogik förstår vi att vardagen som vårdnadshavare eller anhörig till ett barn eller ungdom med en problematisk skolgång och/eller vardag kan vara utmanande och ibland överväldigande. För att erbjuda er det stöd ni förtjänar, har vi coachande samtal som utgår ifrån olika teman, fokus och innehåll. Vi erbjuder även möjlighet att göra läs- och skrivutredningar, dyslexiutredningar. All hjälp innehåller specialpedagogiskt stöd. 


Fördelar med våra stödfunktioner:

  • Personligt stöd: Ni kommer att ha en dedikerad person som lyssnar på er och förstår era specifika behov.
  • Trygghet: Vårt paket ger er mer trygghet och stöd i era utmaningar som vårdnadshavare.
  • Professionell vägledning: Den specialpedagog ni får stöd av är  legitimerad med goda kompetenser inom området och kan ge er de verktyg och råd ni behöver.
  • Flexibilitet: Vi anpassar vårt stöd efter era tidsramar och behov.


Vi är här för att stötta ert barn eller ungdom och även er som vårdnadshavare. Kontakta oss idag för att skapa ert personliga möte och börja få det stöd ni förtjänar. Vi hjälper Er vidare!


Här nedanför kan ni läsa mer om våra olika stödpaket. Vill ni veta mer, har frågor om våra tjänster eller göra en bokning?


Er trygghet är vår prioritet

På FRÄMJA inleder vi alltid med ett konsultationssamtal . Här berättar vi varför:


Det handlar om er trygghet. Ingen resa är den andra lik, och vårt inledande konsultationssamtal hjälper oss att bättre förstå era behov och utmaningar. Vi vill skapa en plan som passar bäst för er och ert barn eller ungdom. Vår övertygelse är att ett starkt partnerskap bygger på förtroende och i samtalet får ni möjlighet att berätta och även ställa frågor till oss. Genom våra samtal kan vi öppet dela tankar och mål, som innebär att vi tillsammans kan arbeta mot de resultat ni önskar. Vi vill förstå era utmaningar, funderingar och mål från början, så att vi undviker missförstånd och kan säkerställa att vi utgår från ett gemensamt syfte. När vi vet vad ni behöver, kan vi anpassa oss om situationen ändras. Vi är här för er och ert barn eller ungdom, redo att följa er resa. Er trygghet är vår högsta prioritet!


Konsultationssamtal på

45 minuter kostar 895 kr

Våra tjänster


Coachande samtal, undervisning och utredning

Individuella samtal med Er pedagogiska coach


Ni kommer att ha privata samtal med en erfaren specialpedagog. Dessa samtal är till för att lyssna på era tankar och bekymmer samt ge vägledning och rådgivning utifrån ert barns specifika behov.


Digitalt möte via Teams...1195 kr/h

Specialpedagogiskt processtöd


Vi vill att ni ska veta att vi är här för att vara er stöttepelare och er neutrala part i de ibland komplexa processer som kan uppstå när ni hanterar kontakter med olika myndigheter eller samarbetar med förskolor och skolor. Som specialpedagog har vi den kompetens som krävs för att stödja er genom dessa utmanande situationer. Vi kan hjälpa er med:


1. Kontakter med myndigheter: Att hantera myndigheter kan vara överväldigande. Vi kommer guida dig/er genom processen eller vara den som hanterar delar av processerna som en avlastning. Vi kan förklara rättigheter, förbereda och presentera frågor på ett tydligt och övergripande sätt. 


Digitalt möte med uppföljning...1195 kr/h

Fysiskt möte med uppföljning...1195 kr/h

(Inom fyrkanten. Resekostnad tillkommer på 835kr/h för restiden tur och retur)


2. Neutral part i samtal: Ibland kan samtal med förskolor eller skolor vara komplicerade. Vi kan agera som en neutral part i dessa samtal, vilket skapar en öppen och rättvis dialog där vi kan arbeta tillsammans för att hitta bästa möjliga lösningar för ditt/ert barn.  


Digitalt möte...1195kr/h

Fysiskt möte...1195kr/h

(Inom fyrkanten. Resekostnad tillkommer på 835kr/h för restiden tur och retur)
Tillsammans kan vi arbeta för att skapa de bästa förutsättningarna för er och ert barns framgång och välmående. Läs- och skrivutredningar

Ibland kan det vara lång väntetid för att få hjälp med utredningar, en väntan som kan innebära mycket frustration, osäkerhet och stress för barnet eller ungdomen och er som vårdnadshavare. Vi erbjuder privata läs- och skrivutredningar för att minimera väntetiden. 


Läs mer

Specialanpassat stöd


Eftersom varje situation är unik, kommer vår specialpedagog att anpassa stödet efter era behov. Vi kommer att arbeta tillsammans för att hitta de bästa strategierna och lösningarna för era specifika utmaningar som vi identifierat i konsultationssamtalet. Det kan exempelvis  handla om att göra en observation i förskolan eller skolan som utgår från era funderingar. Ni kanske redan har en god information om barnets skolsituation, då kan det istället handla om hur det fungerar i skolan, raster, matsituationen, sociala relationer med andra elever, relationer till vuxna i skolan. Eller så handlar det om hur ert samarbete med skolan fungerar, vad ger skolan för stöd i dag, vi väglder Er till vad ert barn har rätt till.


Digitalt möte via Teams...1195 kr/h


Observation i skolan inklusive dokumentation och delgivning...1450 kr/h

(Inom fyrkanten. Resekostnad tillkommer på 835kr/h för restiden tur och retur)

Observation övriga landet...Pris per offert


Undervisning

På FRÄMJA undervisar vi  gärna ert barn för en specifik åtgärd inom läs- och skrivinlärningen.  Enligt forskning ges bästa förutsättningar för ett gott resultat i form av intensivperiod om 6-12 veckor och innebär flera kortare undervisningstillfällen per vecka som utformas efter behov. Detta kan göras i samarbete med förskola/skola eller i er hemmiljö efter skoltid enligt överenskommelse. I nuläget tar vi emot barn från 6 år upp till 12 år.


UNDERVISNINGSPAKETET via Teams...8160 kr

(6 veckor) 


UNDERVISNINGSPAKETET hemma...8160 kr

(6 veckor)

(Inom Piteå kommun.Resekostnad tillkommer på 835kr/h för restiden tur och retur)


UNDERVISNINGSPAKETET via Teams...16 320kr

(12 veckor)


UNDERVISNINGSPAKETET hemma...16 320 kr

(12 veckor)

(Inom Piteå kommun.Resekostnad tillkommer på 835 kr/h för restiden tur och retur)Skräddarsydda paketet

Vi vet att varje situation är unik. Vårt stöd är skräddarsytt efter era specifika behov och mål. Ni är inte ensamma i era utmaningar. Vi är här för att ge er det stöd ni behöver, oavsett vad som kommer i er väg.


Pris per offert utifrån dialog i konsultationssamtalet

unsplash