Välkommen hit!

Foto: Sara Lundberg

Angelica Danielsson

Leg. specialpedagog


Varmt välkommen till oss! Jag är FRÄMJAS grundare och vill dela med mig av uppkomsten till FRÄMJAS start men också mina erfarenheter och mitt engagemang för att göra skillnad i livet för barn och ungdomar som kämpar med extra utmaningar.


För över 17 år sedan började jag min karriär inom skolvärlden. Denna resa har gett mig en djup förståelse för hur skolan kan vara en plats för positiv förändring, men också en plats där det ibland saknas stöd för barn som behöver det som mest. Min passion för att skapa en bättre grund för barnens välmående är vad som driver mig framåt.


Men mina erfarenheter sträcker sig bortom yrket. Jag är också syster till syskon med funktionsnedsättningar såsom autism, adhd och dyslexi. Detta har gett mig en personlig inblick i de utmaningar som familjer med särskilda behov står inför. Jag har sett hur svårt det kan vara att navigera i samhället och utbildningssystemet när man inte har tillräckligt med stöd och förståelse.


Det var ur dessa två perspektiv som FRÄMJA specialpedagogik föddes. Jag insåg att det fanns ett behov av att bygga broar mellan olika samhällsaktörer. Min vision är att skapa en plattform som kan förena familjer, skolor, vårdverksamheter  och företag genom att erbjuda stöd och resurser som behövs.


Till familjer och anhöriga vill vi vara en hjälpande hand i vardagen, det kan innebära möjlighet till avlastning och stöd i form av coachande samtal  där vi stöttar familjer utifrån deras behov. 


På FRÄMJA specialpedagogik arbetar vi hårt för att öka kunskapen och förståelsen för funktionsutmaningar. Vi vill vara en källa till utbildning och resurser för familjer, skolor och arbetsplatser. Genom att erbjuda verktyg och kunskap hoppas vi kunna öka kunskaper om funktionsutmaningar och förbättra möjligheterna för barn och ungdomar som kämpar med dessa utmaningar samt dess familjemedlemmar. Vårt huvudmål är att främja lärande och utveckling för unga som står inför extra utmaningar.


Vår strävan är att skapa en mer fungerande och stödjande framtid, och jag hoppas att ni, både som familj, skola och arbetsplats, kan få den hjälp ni söker efter.

Tack för att ni tog er tid att läsa detta // Angelica Danielsson, grundare FRÄMJA specialpedagogik

Legitimerad specialpedagog


Legitimerad SvA-lärareLegitimerad grundskollärare

Vi vill berätta om varför FRÄMJA specialpedagogik är ett tryggt val för er:


1. Kompetens och utbildning: FRÄMJA specialpedagogik har en stark grund i kompetens och utbildning. Vi har flertalet legitimationer som betyder omfattande kunskaper inom det pedagogiska området. Detta garanterar att ni möts av engagerade medarbetare som har en bred förståelse för individer, grupper- och verksamheters utveckling. Med vår gedigna utbildningsbakgrund är vi väl rustade att hantera olika utmaningar och skapa skräddarsydda lösningar för era behov.


2.Fokus på förebyggande arbete och minimera antalet åtgärdande insatser: På FRÄMJA specialpedagogik brinner vi för att förändra hur vi hanterar utmaningar i utbildningssystemet. Vi är djupt engagerade i förebyggande arbete och tror starkt på att stärka och främja utvecklingen från grunden. Vår filosofi är att om vi kan arbeta tillsammans för att identifiera och möta utmaningar tidigt, kan vi undanröja potentiella problem innan de växer sig större.

Men vårt arbete stannar inte där. Vi förstår att ibland uppstår utmaningar som kräver åtgärdande insatser. Därför integrerar vi även åtgärdande strategier i vårt arbete. Vi har den kompetens och erfarenhet som krävs för att hantera situationer som behöver omedelbar uppmärksamhet. Vårt mål är dock alltid att minska behovet av åtgärdande insatser genom vårt mer förebyggande arbete.


Genom att erbjuda tidiga insatser, utrusta er med de rätta verktygen och kunskaper, och uppmuntra till ett klimat som främjar positiv utveckling, skapar vi en mer hållbar utveckling för varje individ. Vi ser detta som den mest effektiva strategin för att förbättra kvaliteten i utbildningssystemet och säkerställa att varje elev har möjlighet att blomstra.


Vår övergripande strategi är att förebygga problem innan de uppstår, snarare än att enbart reagera på utmaningar när de redan är uppenbara. Genom att skapa en inkluderande och stödjande miljö för elever och personal kan vi skapa en utbildningsmiljö där alla ges chansen att lyckas och där behovet av åtgärdande insatser minskar avsevärt. Vi är redo att stödja er på denna resa mot ett mer effektivt och inkluderande utbildningssystem.


3. Helhetsperspektiv: Vi tar ett helhetsperspektiv i vårt arbete. Det innebär att vi inte bara fokuserar på individerna, utan även på de grupper och verksamheter som de är en del av. Genom att beakta alla aspekter som påverkar välmående och utveckling kan vi skapa en sund och stabil miljö som främjar positiv utveckling. Vi arbetar med strukturer och stödåtgärder för att skapa de bästa förutsättningarna för att trivas och växa.


Sammanfattningsvis, på FRÄMJA specialpedagogik brinner vi för att främja individer, familjer, grupper och verksamheters utveckling genom vår kompetens, utbildning och kunskap. Vi ser fram emot att samarbeta med er och vara en del av ert främjande och förebyggande arbete. Tillsammans kan vi skapa en mer positiv och hållbar framtid för alla involverade parter.

Får Ni den hjälp Ni förtjänar?


FRÄMJA specialpedagogik erbjuder en rad tjänster inom främjande och förebyggande arbete. Som familj förstår vi att livspusslet kan bli överväldigande och att det är viktigt att orka hantera alla utmaningar. Vi fungerar som bollblank och erbjuder hjälp med metoder, strukturer, coachande samtal och förhållningssätt som kan underlätta vardagen. Vi finns även här för förskolor- och skolor där vi kan erbjuda vårt stöd utifrån dess identifierade behov. Vidare erbjuder FRÄMJA tjänster till företag för att bidra med ökad kunskap om familjer som lever med barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Vi vill öka kunskapen hos arbetsgivare för att utveckla stöd till medarbetare och dess familjer och undanröja risker för eventuella sjukskrivningar. Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid för både barn och vuxna som bidrar till ett bättre mående och hälsa.